26 października 2012r. w Domu Technika miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji przerobienia 500-milionowej tony ropy naftowej. W trakcie spotkania przedstawiono ciekawe prezentacje o historii i planach PKN. Ponadto Kol. Aleksander Puchowicz opowiedział o swojej nowej książce „Naftowe impresje” będącej w części historią przerobu 500 milionów ton ropy naftowej. Po części oficjalnej wysłuchano piosenek Alicji Majewskiej a autor Olek Puchowicz wpisywał miłe dedykacje w swoich książkach. Gospodarzem spotkania był PKN ORLEN.

26 października 2012r. pożegnaliśmy ze smutkiem naszego Kolegę Jerzego Galaszewskiego – długoletniego Dyrektora płockiego Zakładu, członka – założyciela SPN, naszego wspaniałego współtowarzysza i kolegę.

15 czerwca 2012r. miało miejsce w Domu Technika doroczne spotkanie towarzyskie członków SPN i ich współmałżonków połączone z merytoryczną dyskusją o kierunkach działania SPN. Po prezentacji PKN ORLEN, dyskusji oraz wymianie informacji odbył się piknik w ogrodach Domu Technika, który został wysoko oceniony przez uczestników.

19 listopada 2011 roku w Domu Technika odbyła się uroczysta promocja książki Macieja Górzyńskiego „ ŁAŃCUCH POSTACI ”, połączona ze spotkaniem z osobami przedstawionymi w tej książce. Książka ta jest bogatym uzupełnieniem cyklu „PROTOPLAŚCI ORLENU”. Finansowanie wydania zapewniło SPN i Polimex Mostostal.

Uroczyste otwarcie Alei Pawła Nowaka

18 listopada 2011 roku otwarto uroczyście Aleję Pawła Nowaka – pierwszego Dyrektora Naczelnego naszych zakładów (dawniej: MZRiP) oraz odsłonięto tablicę pamiątkową na obiekcie architektonicznym zlokalizowanym przy tej Alei .
Odsłonięcia dokonał Krystian Pater – prezes SPN i członek Zarządu PKN ORLEN SA w obecności pocztów sztandarowych. Wspomnienie o Dyrektorze Pawle Nowaku wygłosił kol. Kazimierz Klęk. Inicjatorem nazwania ulicy Imieniem Pawła Nowaka było Nasze Stowarzyszenie a obiekt architektoniczny powstał dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN SA. Więcej od słów widać na załączonych zdjęciach z ceremonii otwarcia Alei Pawła Nowaka. [galeria zdjęć]

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPN

W dniach 18-19 września 2010 miało miejsce Walne Zebranie członków SPN. Na miejsce spotkania wybrano Zaździerz koło Płocka. Zebranie członkowie, zgodnie ze statutem SPN, wysłuchali sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 3 letnią kadencję (lata 2007-2010), udzielili absolutorium organom Stowarzyszenia oraz nakreślili kierunku działania SPN na lata 2010-2013. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.
Wybrano również nowe władze SPN na nową kadencję 2010-2013
ZARZĄD:

  • Prezes – Krystian Pater
  • Wiceprezes – Marek Kaczorek
  • Skarbnik – Jolanta Brudnicka
  • Członek Zarządu – Czesław Bugaj
  • Członek Zarządu – Karol Marek Sęp
  • Członek Zarządu – Józef Świątczak
  • Członek Zarządu – Władysław Wawak

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodniczący – Henryk Rybak
  • Wiceprzewodniczący – Stanisław Gralak
  • Członek KR – Maciej Górzyński

Zgodnie z sugestią ustępującego Zarządu i członków SPN zwiększono w Zarządzie ilość osób „czynnych zawodowo” co winno stworzyć warunki do lepszego kontaktu z kadrą PKN ORLEN SA oraz Spółek – członków wspierających. W trakcie obrad członkowie SPN: Jerzy Janiak, prezes Naftoremontu oraz Józef Swiątczak, prezes ORLEN WIRU, przedstawili ciekawe referaty, obrazujące poziom stosowanych technologii oraz kierunki rozwoju tych firm. Tę nową inicjatywę – spotkań okresowych z członkami wspierającymi – uznano za dobrą i postanowiono ją kontynuować. 
Tradycyjnie, po obradach, miała miejsce uroczysta kolacja a następnego dnia spotkania w grupach, spacery a nawet grzybobranie. 
Nowy Zarząd przygotuje w IV kw. br plan pracy na rok 2011, który zamieścimy na naszej stronie. 

SEMINARIUM ROCZNICOWE

W dniach 18 – 19 czerwca 2009 w Domu Technika miało miejsce Seminarium poświęcone 50-leciu MZRiP w Płocku, 65-leciu CPN oraz 10-leciu PKN ORLEN S.A. Seminarium przygotowało tak merytorycznie jak i organizacyjnie SPN oraz SIiTPchem. Zaproszeni goście ( ca 150 osób ) wysłuchali 12 referatów głównych a ciekawa dyskusja dotyczyła tak teraźniejszości jak i przyszłości sektora naftowego. W przerwie obrad goście zwiedzili zakład w Płocku, oglądali występy artystyczne zespołu z Centrum Edukacji oraz zrelaksowali się na wieczornym spotkaniu towarzyskim. 
Część referatów ukazała się również w wydawnictwach zewnętrznych. Zarząd SPN wyraził podziękowanie kol. Eugeniuszowi Korsakowi, za wkład pracy i ciekawą tematykę seminarium. 

DOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SPN

W dniach 6-7 września 2008 roku w Soczewce odbyło się kolejne, doroczne spotkanie członków SPN i zaproszonych gości (łącznie 60 osób). W trakcie spotkania członkowie SPN zapoznali się i dyskutowali o kierunkach rozwoju PKN ORLEN i aktualnej sytuacji w branży naftowej i petrochemicznej. Z dużym uznaniem spotkały się wydawnictwa [ zobacz …] oraz dalsze plany sekcji historycznej. 
Niezależnie od tematyki merytorycznej niezmiennym powodzeniem cieszyły się spotkania towarzyskie i wieczorne spotkania przy ognisku.