Kontakt

Stowarzyszenie Płockich Naftowców
09-400 Płock, ul. Stanisława Małachowskiego 4/1


Biuro: tel. 24 262-72-05 
Pani Danuta Soczewska 


Bank PeKaO S.A. Grupa PeKaO S.A. I o/Płock
Nr. rachunku 93 1240 3174 1111 0000 2890 6375
NIP: 774-23-88-233