Członkowie wspierający

PKN ORLEN SA
09-411 Płock, ul. Chemików 7

Sponsor Strategiczy Stowarzyszenia
ORLEN Serwis S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
ORLEN Projekt Sp. z o.o.
09-411 Płock, Zglenickiego 42
ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
09-411 Płock, Stara Biała 35