Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PŁOCKICH NAFTOWCÓW

 • Prezes - Józef Węgrecki
 • Wiceprezes - Jerzy Nowaliński
 • Członek Zarządu - Czesław Bugaj
 • Członek Zarządu - Przemysław Hartliński
 • Członek Zarządu - Radosław Majczak
 • Członek Zarządu - Robert Pijus
 • Członek Zarządu - Jerzy Szpalerski
 • Prezes - Józef Węgrecki
 • Wiceprezes - Jerzy Nowaliński
 • Członek Zarządu - Czesław Bugaj
 • Członek Zarządu - Przemysław Hartliński
 • Członek Zarządu - Radosław Majczak
 • Członek Zarządu - Robert Pijus
 • Członek Zarządu - Marek Wilmanowicz
 • Prezes - Krystian Pater
 • Wiceprezes - Jerzy Nowaliński
 • Skarbnik - Czesław Bugaj
 • Cz. zarządu - Przemysław Hartliński
 • Cz. zarządu - Marek Wilmanowicz
 • Cz. zarządu - Robert Pijus
 • Prezes - Krystian Pater
 • Wiceprezes - Marek Kaczorek
 • Cz. zarządu - Czesław Bugaj
 • Cz. zarządu - Jerzy Nowaliński
 • Cz. zarządu - Karol Marek Sęp
 • Cz. zarządu - Józef Świątczak
 • Cz. zarządu - Władysław Wawak
 • Prezes - Krystian Pater
 • Wiceprezes - Marek Kaczorek
 • Skarbnik - Jolanta Brudnicka
 • Cz. zarządu - Bugaj Czesław
 • Cz. zarządu - Karol Marek Sęp
 • Cz. zarządu - Józef Świątczak
 • Cz. zarządu - Władysław Wawak
 • Prezes - Pater Krystian
 • Wiceprezes - Wawak Władysław
 • Skarbnik - Korsak Eugeniusz
 • Cz. zarządu - Bugaj Czesław
 • Cz. zarządu - Klęk Kazimierz
 • Cz. zarządu - Nycz Zdzisław
 • Cz. zarządu - Płochocki Zygfryd
 • Prezes - Eugeniusz Korsak
 • Wiceprezes - Czesław Bugaj
 • Sekretarz - Andrzej Dankowski
 • Skarbnik - Włodzimierz Derecki
 • Cz. zarządu - Kaziemierz Klęk
 • Cz. zarządu - Zdzisław Nycz
 • Cz. zarządu - Władysław Wawak
 • Prezes - Władysław Wawak
 • Wiceprezes - Zdzisław Nycz
 • Sekretarz - Maciej Górzyński
 • Skarbnik - Jerzy Galaszewski
 • Cz. zarządu - Andrzej Dankowski
 • Cz. zarządu - Kazimierz Klęk
 • Cz. zarządu - Eugeniusz Korsak
 • Prezes - Zdzisław Nycz
 • Wiceprezes - Władysław Wawak
 • Sekretarz - Maciej Górzyński
 • Skarbnik - Jerzy Galaszewski
 • Cz. zarządu - Czesław Dolasiński
 • Prezes - Zdzisław Nycz
 • Wiceprezes - Władysław Wawak
 • Sekretarz - Maciej Górzyński
 • Skarbnik - Jerzy Galaszewski
 • Cz. zarządu - Czesław Dolasiński

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Alicja Kamińska
 • Wiceprzewodniczący - Władysław Wawak
 • Członek Komisji - Jan Bartuś
 • Przewodniczący - Alicja Kamińska
 • Wiceprzewodniczący - Władysław Wawak
 • Członek Komisji - Jan Bartuś
 • Przewodniczący - Alicja Kamińska
 • Wiceprzewodniczący - Władysław Wawak
 • Członek Komisji - Jan Bartuś
 • Przewodniczący -
 • Wiceprzewodniczący -
 • Członek Komisji -
 • Przewodniczący - Henryk Rybak
 • Wiceprzewodniczący - Stanisław Gralak
 • Członek Komisji - Maciej Górzyński
 • Przewodniczący - Henryk Rybak
 • Wiceprzewodniczący - Stanisław Gralak
 • Członek Komisji - Maciej Górzyński
 • Przewodniczący - Henryk Rybak
 • Wiceprzewodniczący - Stanisław Gralak
 • Członek Komisji - Stanisław Gralak
 • Przewodniczący - Henryk Rybak
 • Wiceprzewodniczący - Włodzimierz Derecki
 • Członek Komisji - Stanisław Gralak
 • Przewodniczący - Jan Szypryt
 • Wiceprzewodniczący - Andrzej Dankowski
 • Członek Komisji - Henryk Rybak
 • Przewodniczący - Jan Szypryt
 • Wiceprzewodniczący - Władysław Karkoszka
 • Członek Komisji - Andrzej Dankowski