O Stowarzyszeniu

W drugiej połowie 1994 roku kadra kierownicza Petrochemii Płock S.A. podjęła decyzję o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Petrochemii. Celem Towarzystwa miała być popularyzacja historii, osiągnięć i rozwoju ówczesnej Petrochemii Płock S.A oraz kultywowanie tradycji  płockich naftowców przez organizację spotkań, sympozjów i wydawnictwa popularno-naukowe.

Drugiego grudnia 1994 roku odbył się zjazd założycielski Towarzystwa Przyjaciół Petrochemii Płock. Do Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo zostało wpisane 30 maja 1995 roku. Obecna nazwa to jest Stowarzyszenie Płockich Naftowców przyjęta została na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa, które odbyło się w dniach 15-16 września 2001 roku. Zmiana nazwy nastąpiła po przejęciu przez Petrochemię Płock  CPN-u. W KRS Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 16 września 2001 roku. Cele Stowarzyszenia rozszerzone zostały o popularyzację rozwoju firm grupy PKN ORLEN S.A. Stowarzyszenie Płockich Naftowców utrzymuje się ze składek członków – osób fizycznych i członków wspierających to jest firm z grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Stowarzyszenia Płockich Naftowców serdecznie dziękuje za wieloletnią współpracę przy prowadzeniu strony internetowej Panu Wojciechowi Ozga.