WALNY ZJAZD CZŁONKÓW SPN

27 września 2013 roku Walny Zjazd SPN wybrał nowe władze na kadencję 2013-2016.

ZARZĄD

  • Prezes – Krystian Pater
  • Wiceprezes – Marek Kaczorek
  • Członek Zarządu – Czesław Bugaj
  • Członek Zarządu – Jerzy Nowaliński
  • Członek Zarządu – Karol Marek Sęp
  • Członek Zarządu – Józef Świątczak
  • Członek Zarządu – Władysław Wawak

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodniczący – Henryk Rybak
  • Wiceprzewodniczący – Stanisław Gralak
  • Członek KR – Alicja Kamińska

W trakcie zjazdu podpisano „Porozumienie o współpracy” z Politechniką Warszawską – Filia w Płocku oraz przyjęto „Uchwałę Programową” określającą kierunki działań SPN na nową kadencję.