15 czerwca 2012r. miało miejsce w Domu Technika doroczne spotkanie towarzyskie członków SPN i ich współmałżonków połączone z merytoryczną dyskusją o kierunkach działania SPN. Po prezentacji PKN ORLEN, dyskusji oraz wymianie informacji odbył się piknik w ogrodach Domu Technika, który został wysoko oceniony przez uczestników.