W DNIU 17 MAJA 2019 ROKU, ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW SPN. WALNE ZEBRANIE WYBRAŁO ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ NA NOWĄ IX KADENCJĘ. WZ PRZYJĄŁO UCHWAŁĘ PROGRAMOWĄ SPN NA LATA 2019 – 2022.

14 MAJA 2019 r. ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM „60 LAT FASCYNACJI PETROCHEMIĄ NA MAZOWSZU – MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” ZORGANIZOWANE PRZEZ SPN I FILIĘ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU. W TRAKCIE TRWANIA SEMINARIUM PREZENTOWANA BYŁA WYSTAWA ZDJĘĆ PANA JANA WAĆKOWSKIEGO.

W dniu 10 czerwca 2016 roku, odbył się kolejny Walny zjazd sprawozdawczo – wyborczy członków SPN, który wybrał władze na nową VIII kadencję i przyjął uchwałę programową SPN na lata 2016 – 2019. Obecnym wręczono nowe wydawnictwo „XX-lecie działalności SPN”