WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPN

W dniach 18-19 września 2010 miało miejsce Walne Zebranie członków SPN. Na miejsce spotkania wybrano Zaździerz koło Płocka. Zebranie członkowie, zgodnie ze statutem SPN, wysłuchali sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 3 letnią kadencję (lata 2007-2010), udzielili absolutorium organom Stowarzyszenia oraz nakreślili kierunku działania SPN na lata 2010-2013. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.
Wybrano również nowe władze SPN na nową kadencję 2010-2013
ZARZĄD:

  • Prezes – Krystian Pater
  • Wiceprezes – Marek Kaczorek
  • Skarbnik – Jolanta Brudnicka
  • Członek Zarządu – Czesław Bugaj
  • Członek Zarządu – Karol Marek Sęp
  • Członek Zarządu – Józef Świątczak
  • Członek Zarządu – Władysław Wawak

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodniczący – Henryk Rybak
  • Wiceprzewodniczący – Stanisław Gralak
  • Członek KR – Maciej Górzyński

Zgodnie z sugestią ustępującego Zarządu i członków SPN zwiększono w Zarządzie ilość osób „czynnych zawodowo” co winno stworzyć warunki do lepszego kontaktu z kadrą PKN ORLEN SA oraz Spółek – członków wspierających. W trakcie obrad członkowie SPN: Jerzy Janiak, prezes Naftoremontu oraz Józef Swiątczak, prezes ORLEN WIRU, przedstawili ciekawe referaty, obrazujące poziom stosowanych technologii oraz kierunki rozwoju tych firm. Tę nową inicjatywę – spotkań okresowych z członkami wspierającymi – uznano za dobrą i postanowiono ją kontynuować. 
Tradycyjnie, po obradach, miała miejsce uroczysta kolacja a następnego dnia spotkania w grupach, spacery a nawet grzybobranie. 
Nowy Zarząd przygotuje w IV kw. br plan pracy na rok 2011, który zamieścimy na naszej stronie.