26 października 2012r. pożegnaliśmy ze smutkiem naszego Kolegę Jerzego Galaszewskiego – długoletniego Dyrektora płockiego Zakładu, członka – założyciela SPN, naszego wspaniałego współtowarzysza i kolegę.