Wydawnictwa

Petrochemia na poważnie i wesoło.
Wspomnienia pracowników.


Zespół redakcyjny:Czesław Dolasiński, Maciej Górzyński (przewodniczący), Zdzisław Nycz, Marian Sołtysiak

Fotografie:Paweł Bromka, Tomasz Dzwonkowski, Halina Płuciennik, Krzysztof Wojciechowski
Zdjęcia archiwalne:Dział Informacji Petrochemii Płock, TWIG - Płock, CODEX MEDIA Warszawa
Płock 1998, ISBN 83-909544-0-0
40 lat produkcji rafineryjnej i petrochemicznej w Płocku 1964 - 2004

Wydawcy: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN SA
Zespół redakcyjny: Andrzej Dankowski, Włodzimierz Derecki, Maciej Górzyński, Kazimierz Klęk, Stanisław Gralak, Eugeniusz Korsaka, Zdzisław Nycz, Aleksander Puchowicz, Władysław Wawak
Fotografia: Halina Płuciennik oraz archiwalne
Płock 2004, ISBN 83-909544-0-1
400 milionów ton ropy w Płocku

Zespół redakcyjny: pod redakcją Eugeniusza Korsaka, Aleksander Puchowicz, Grzegorz Goleniewski, Jarosław Krężlewicz, Zdzisław Nicewicz, Jan Płaza, Ryszard Siemion, Jan Szrajber, Przemysław Turowski, Waldemar Tuszewicki
Instytucja sprawcza: Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2005, ISBN 83-9015827-5-2
Z naftą przez pokolenia

Tekst:Aleksander Puchowicz
Pocztówki archiwalne: kolekcja Jerzego Zielińskiego
Instytucja sprawcza: Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2004, ISBN 83-915827-2-8
With oil through generations

Tekst:Aleksander Puchowicz
Pocztówki archiwalne: kolekcja Jerzego Zielińskiego
Instytucja sprawcza: Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2006, ISBN 83-915827-4-4
Stowarzyszenie Płockich Naftowców - 1995-2005 Kronika

Zespół redakcyjny: Zdzisław Nycz, Władysław Wawak, Maciej Górzyński, Włodzimierz Derecki
Materiały graficzne: ze zbiorów własnych stowarzyszenia
Wydawca: Stowarzyszenie Płockich Naftowców w Płocku
Płock 2006
Fenomen petrochemii w Płocku i na świecie

Tekst: Aleksander Puchowicz
Pod redakcją: Eugeniusza Korsaka
Walory filatelistyczne z kolekcji: Zdzisława Bitnera, Edwarda Jankowskiego, Aleksandra Pluszcza, Zbigniewa Chlewińskiego
Instytucja sprawcza: Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku, Stowarzyszenie Płockich Naftowców, PKN ORLEN SA
Płock 2006, ISBN 83-915827-6-0
Moje życie z Petrochemią w tle

Autor: Maciej Górzyński
Konsultacja: Teresa Górzyńska
Zdjęcia: archiwum autora, archiwum SITP Chem O/Płock
Wydawca: Stowarzyszenie Płockich Naftowców w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-8-4
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Paweł Nowak


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Kazimierz Klęk, Wiesław Kołsut, Ferdynand Niśkiewicz, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Jakub Tomaszewicz


Zespół redakcyjny: Andrzej Dankowski, przewodniczący: Maciej Górzyński, Kazimierz Klęk, Wiesław Kołsut, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Henryk Kozdrowicz


Zespół redakcyjny: Stanisław Gralak, przewodniczący: Maciej Górzyński, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Henryk Rybak
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Czesław Jankiewicz


Zespół redakcyjny:przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Wiesław Kołsut


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2008, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Bolesław Witkowski


Zespół redakcyjny:przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Aleksander Puchowicz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Aleksander Puchowicz
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Zdzisław Nycz


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Andrzej Woroniecki


Zespół redakcyjny:przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Włodzimierz Kotowski


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Ferdynand Niśkiewicz, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Ferdynand Niśkiewicz
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Kazimierz Klęk


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Władysław Wawak


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Czesław Dolasiński


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Andrzej Dankowski, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Aleksander Puchowicz, Henryk Rybak
Tekst wiodący: Maciej Górzyński
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Włodzimierz Derecki


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Henryk Rybak
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Andrzej Dankowski


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Stanisław Gralak
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Protoplaści ORLENU
O nich się mówiło - Konrad Jaskóła


Zespół redakcyjny: przewodniczący: Maciej Górzyński, Stanisław Gralak, Kazimierz Klęk, Zdzisław Nycz, Aleksander Puchowicz, Henryk Rybak, Władysław Wawak
Tekst wiodący: Aleksander Puchowicz
Fotografie: ze zbiorów prywatnych
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-926246-7-7
Paliwa jaka alternatywa?

Tekst: Aleksander Puchowicz

Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku
Płock 2009, ISBN 978-83-62081-36-3
W IV kwartale 2010 roku kol.A.Puchowicz opracował - dla potrzeb PKN Orlen - zbiór informacji o historii i istotnych wydarzeniach MZRiP, Petrochemii oraz PKN ORLEN SA.
Płocka Rafineria i Petrochemia w latach 1959-2000

Tekst: Alina Klocek

Fotografie: ze zbiorów prywatnych Haliny Płuciennik i Archiwum SPN
Główny sponsor: PKN ORLEN S.A.
Płock 2010, ISBN 978-83-62081-96-7
Łańcuch Postaci

Tekst: Maciej Górzyński

Fotografie z archiwów: autora, rozmówców, NAC w Warszawie, SITP Chem O/Płock, SPN, byłego działu Informacji Ogólnozakładowej MZRiP
Instytucje sprawcze: Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Polimex Mostostal
Płock 2011, ISBN 978-83-62081-65-3
Impresje naftowe
z okazji przerobu 500 mln ton ropy w Płocku


Tekst: Aleksander Puchowicz

Fotografie: z archiwum PKN ORLEN, fotograf: Jan Waćkowski
Główny sponsor: PKN ORLEN S.A.
Płock 2012, ISBN 978-83-62081-70-7
Płockie klimaty,
obraz i słowo


Tekst: Aleksander Puchowicz, Jan Leszek Puchowicz

Fotografie: Jan Waćkowski
Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Płocka

Płock 2015, ISBN 978-83-62081-32-5
XX lecie
działalności Stowarzyszenia Płockich Naftowców


Tekst: Maciej Górzyński

Fotografie:z archiwum SPN
Płock 2016, ISBN 978-83-944483-3-2
PETROPONOWA - Wybrane zapiski myśliwego

Tekst: Stanisław Syperek

Fotografie: z archiwum PETROPONOWA
Główny sponsor: SPN
Płock 2018, ISBN 978-83-948556-5-9