W dniu 10 czerwca 2016 roku, odbył się kolejny Walny zjazd sprawozdawczo – wyborczy członków SPN, który wybrał władze na nową VIII kadencję i przyjął uchwałę programową SPN na lata 2016 – 2019. Obecnym wręczono nowe wydawnictwo „XX-lecie działalności SPN”

W dniu 12 maja 2016 roku, odbyła się kolejna konferencja naukowo-techniczna, pt.: „Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym”, organizowana wspólnie przez SPN i Politechnikę Warszawską, poświęcone zagadnieniom innowacyjnym w branży rafineryjno – petrochemicznej.

W dniach 4-5 września 2015 roku – z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia – w pałacyku w Lisewie odbył się uroczysty zjazd członków SPN i ich współmałżonków, połączony ze zwiedzaniem Kruszwicy i spacerem statkiem po jeziorze Gopło.

26 października 2012r. w Domu Technika miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji przerobienia 500-milionowej tony ropy naftowej. W trakcie spotkania przedstawiono ciekawe prezentacje o historii i planach PKN. Ponadto Kol. Aleksander Puchowicz opowiedział o swojej nowej książce „Naftowe impresje” będącej w części historią przerobu 500 milionów ton ropy naftowej. Po części oficjalnej wysłuchano piosenek Alicji Majewskiej a autor Olek Puchowicz wpisywał miłe dedykacje w swoich książkach. Gospodarzem spotkania był PKN ORLEN.