SEMINARIUM ROCZNICOWE

W dniach 18 – 19 czerwca 2009 w Domu Technika miało miejsce Seminarium poświęcone 50-leciu MZRiP w Płocku, 65-leciu CPN oraz 10-leciu PKN ORLEN S.A. Seminarium przygotowało tak merytorycznie jak i organizacyjnie SPN oraz SIiTPchem. Zaproszeni goście ( ca 150 osób ) wysłuchali 12 referatów głównych a ciekawa dyskusja dotyczyła tak teraźniejszości jak i przyszłości sektora naftowego. W przerwie obrad goście zwiedzili zakład w Płocku, oglądali występy artystyczne zespołu z Centrum Edukacji oraz zrelaksowali się na wieczornym spotkaniu towarzyskim. 
Część referatów ukazała się również w wydawnictwach zewnętrznych. Zarząd SPN wyraził podziękowanie kol. Eugeniuszowi Korsakowi, za wkład pracy i ciekawą tematykę seminarium.