23-25.05.1997 – doroczne spotkanie członków TPPP połączone z wizytacją Zakładu i spotkanie z kierownictwem Petrochemii Płock. Oceniono również materiały do wydawnictwa Petrochemia na poważnie i wesoło.