07.06.1999 – doroczne spotkanie członków TPPP połączone z seminarium Wizja Petrochemii Płock SA po 2000-ym roku z udziałem kierownictwa Petrochemii Płock