18.04.1998 – spotkanie z byłymi Ministrami i Wiceministrami Przemysłu Chemicznego, zwiedzanie Zakładu i dyskusja o perspektywach rozwoju firmy.