14-16.05.1999 – doroczne spotkanie członków TPPP w Mierkach – dyskusja nad wyborem 40-tu najważniejszych wydarzeń w 40-letniej historii Zakładu. Wydano je drukiem 16.12.1999 r.