20.06.1998 – II Walne Zwyczajne Zebranie w Soczewce. Podsumowanie 3-letniej działalności i wybranie władz Towarzystwa. Wręczenie wydawnictwa Petrochemia na poważnie i wesoło.