06.06.2004 – IV Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków, ocena minionej kadencji i wybór nowych władz Stowarzyszenia oraz określenie kierunków działań na następną kadencję. Wręczono członkom i gościom wydawnictwo 40 lat produkcji rafineryjnej i petrochemicznej w Płocku.