W dniu 12 maja 2016 roku, odbyła się kolejna konferencja naukowo-techniczna, pt.: „Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym”, organizowana wspólnie przez SPN i Politechnikę Warszawską, poświęcone zagadnieniom innowacyjnym w branży rafineryjno – petrochemicznej.