Wdniu 17 pażdziernika 2014 roku w godz.10-14 odbyła się konferencja naukowo-techniczna z okazji 50 lat uruchomienia przerobu ropy naftowej w Płocku. Miejsce: Politechnika Warszawska [Płock]