Powiększenie kadry kierowniczej BOP

W dniu 16 lipca 2014 roku grono członków SPN powiększyło się o czterech z kadry kierowniczej BOP.Są to koledzy :

  • Radosław Majczak
  • Marek Wilmanowicz
  • Andrzej Chrabąszcz
  • Krzysztof Sieczkowski