W dniu 10 czerwca 2016 roku, odbył się kolejny Walny zjazd sprawozdawczo – wyborczy członków SPN, który wybrał władze na nową VIII kadencję i przyjął uchwałę programową SPN na lata 2016 – 2019. Obecnym wręczono nowe wydawnictwo „XX-lecie działalności SPN”