W 1 połowie 2018 r SPN sfinansował wydanie albumu „PETROPONOWA-wybrane zapiski myśliwego” zawierającego zdjęcia i wspomnienia myśliwych-byłych i obecnych pracowników naszego Zakładu