W DNIU 17 MAJA 2019 ROKU, ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW SPN. WALNE ZEBRANIE WYBRAŁO ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ NA NOWĄ IX KADENCJĘ. WZ PRZYJĄŁO UCHWAŁĘ PROGRAMOWĄ SPN NA LATA 2019 – 2022.