W GRUDNIU 2018 ROKU SPN PRZEKAZAŁ FILII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU KWOTĘ 1500 ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY LABORATORYJNEJ.