W DNIU 26 MAJA 2023 ROKU, ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW SPN. WALNE ZEBRANIE WYBRAŁO ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ NA NOWĄ X KADENCJĘ. WZ PRZYJĄŁO UCHWAŁĘ PROGRAMOWĄ SPN NA LATA 2023 – 2025.