Wydanie albumu

W III kwartale 2006 wydano album autorstwa kol. Aleksandra Puchowicza, pod redakcją kol. Eugeniusza Korsaka Fenomen petrochemii w Płocku i na świecie. Instytucjami sprawczymi wydania były: Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku; Stowarzyszenie Płockich Naftowców. Nakład 2000 egz. Sponsorem głównym albumu jest PKN ORLEN SA oraz firmy współpracujące z PKN ORLEN S.A. Album spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem środowisk chemików polskich.