Decyzja o budowie pomnika Ignacego Łukasiewicza podjęta !

W grudniu 2006 roku wnioskodawcy budowy pomnika tj. Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz sympatycy projektu: PKN ORLEN SA i Prezydent Miasta Płocka podjęli decyzję o przejściu do fazy realizacji projektu.

  • Wybrano projekt pomnika autorstwa Pracowni Rzeźby „FORMA” Karola Badyny z Krakowa
  • Umowę wykonania i montażu pomnika podpisał z pracownią zarząd Stowarzyszenia Płockich Naftowców z terminem realizacji czerwiec 2007 r.
  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyjął do realizacji Urząd Miasta Płocka
  • Zarząd PKN ORLEN SA przewidział znaczną partycypację w kosztach budowy pomnika

Bliższe przedstawienie celu i historii budowy pomnika znajduje się w wywiadzie kolegi Przewodniczącego SPN Eugeniusza Korsaka zamieszczonego w ORLEN Expresie nr 34 z dnia 21 grudnia 2006 [czytaj więcej].