Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

W dniach 10 i 11 czerwca 2006 r. w Rezydencji Prezydenta RP w Lucieniu odbyło się doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Płockich Naftowców. W spotkaniu wzięły udział 72 osoby. Z wysokim uznaniem zebranych spotkały się referaty wygłoszone przez:

  • Wiceprezesa SPN, Zastępcy Generalnego Dyrektora PKN ORLEN SA, pana Czesława Bugaja na temat pozycji i systemów oceny PKN ORLEN SA w światowej branży chemicznej

oraz

  • Wiceprezesa Zarządu d/s inwestycji kapitałowych PKN ORLEN SA pana Cezarego Smorszczewskiego na temat starań i efektów zakupu większościowego pakietu akcji Rafinerii w Możejkach (Litwa).