Komitet roboczy

W pierwszym półroczu 2006, na wniosek Stowarzyszenia Płockich Naftowców i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego został utworzony komitet roboczy w sprawie budowy pomnika Ignacego Łukasiewicza.
W skład komitetu weszli:

  • pani Katarzyna Kusy-Brygier – kierownik działu sponsoringu PKN ORLEN – przedstawicielka Prezesa PKN ORLEN
  • pani Ewa Adasiewicz – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta – przedstawicielka Prezydenta Miasta Płock
  • pan Eugeniusz Korsak – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  • pan Władysław Wawak – przedstawiciel Stowarzyszenia Płockich Naftowców

Zadaniem Komitetu jest przygotowanie materiałów merytorycznych umożliwiających podjęcie decyzji w sprawie budowy, w tym rozpisanie konkursu na projekt pomnika.