Odsłonięcie pomika

W dniu 1 czerwca 2007 roku dostojni goście: Minister Skarbu – Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta Płocka – Mirosław Milewski oraz Prezes PKN ORLEN SA – Piotr Kownacki dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika wielkiego prekursora procesów rafineryjnych – Ignacego Łukasiewicza
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika uczestniczyli przedstawiciele Zarządów SPN, SITPChem, SITNiG (prezesi: E. Korsak, Cz. Bugaj, Sekretarz Generalny St. Szafran), liczni członkowie kadry kierowniczej PKN ORLEN SA oraz mieszkańcy Płocka. 
Bogatą oprawę artystyczną uroczystości przygotowała i zrealizowała młodzież z Centrum Edukacji a całości przewodził Prezes E. Korsak
Pomnik powstał z inicjatywy SPN (pomysłodawcą był Włodzimierz Derecki) i dzięki darczyńcom: PKN ORLEN SA, SPN, SITPChem a wspaniałą infrastrukturę wokół pomnika wykonał i sfinansował Urząd Miasta Płocka. Autor pomnika – artysta rzeźbiarz Karol Badyna z Krakowa spotkał się z wysoką oceną swojego dzieła. 
Pomnik wraz z otoczeniem stanowić będzie miły i dostojny akcent tego rejonu Płocka. 

[galeria zdjęć