12-13.06.2003 – współudział w organizowaniu sympozjum na temat 150-lecia przemysłu naftowego w Polsce – wygłoszenie referatu