15-16.09.2001 -III Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków w Dębie Polskim. Przyjęto nazwę Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Płockich Naftowców oraz nowy statut.