Sekcja Historyczna SPN

12 grudnia 2007 roku Zarząd SPN, realizując ustalenia WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPN z 30.06.2007, podjął decyzję o powołaniu sekcji historycznej. Celem działania sekcji historycznej SPN jest dokumentowanie i kultywowanie tradycji i historii powstania płockiego kombinatu a następnie PKN ORLEN, poczynając od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
W skład Sekcji Historycznej weszli następujący koledzy: 
Nycz Zdzisław, Górzyński Maciej, Cygan Ryszard, Dankowski Andrzej, Gralak Stanisław, Klęk Kazimierz, Korsak Eugeniusz, Niśkiewicz Ferdynand, Petzel Seweryn, Puchowicz Aleksander, Rybak Henryk, Wawak Władysław. 
Przewodniczącym sekcji wybrano kol. H. Rybaka a Redaktorem Naczelnym kol. M. Górzyńskiego.